สนทนาธรรม : ชีวิต จริยธรรม กับ การวิจัยทางการแพทย์

Login |

สนทนาธรรม : ชีวิต จริยธรรม กับ การวิจัยทางการแพทย์

Show full item record

Title: สนทนาธรรม : ชีวิต จริยธรรม กับ การวิจัยทางการแพทย์
Author: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/867
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 60 หน้า
Subject: การแพทย์ -- วิจัย -- จริยธรรม; จริยธรรมทาววิชาการ
Date: 2010-06-06
2005

Files in this item

Files Size Format View
สนทนาธรรม ชีวิต ... ับ การวิจัยทางการแพทย์.pdf 7.598Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record