กรดซิตริก : สารเคมีใกล้ตัวที่ควรรู้

Login |

กรดซิตริก : สารเคมีใกล้ตัวที่ควรรู้

Show full item record

Title: กรดซิตริก : สารเคมีใกล้ตัวที่ควรรู้
Author: อภิษฐา ช่างสุพรรณ
Description: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 57, 180 (พ.ค. 2552), 7-10.
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/683
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 4 หน้า
Subject: กรดซิตริก; สารเคมี
Date: 2010-05-12
2009-05

Files in this item

Files Size Format View
กรดซิตริก - สารเคมีใกล้ตัวที่ควรรู้.pdf 1.666Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record