น้ำผลไม้ : คุณค่าแฝงอันตราย

Login |

น้ำผลไม้ : คุณค่าแฝงอันตราย

Show full item record

Title: น้ำผลไม้ : คุณค่าแฝงอันตราย
Author: นพมาศ สะพู
Description: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 57, 179 (ม.ค. 2552), 40-42.
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/682
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 3 หน้า
Subject: น้ำผลไม้; วัตถุเจือปนในอาหาร
Date: 2009-01

Files in this item

Files Size Format View
น้ำผลไม้คุณค่าแฝงอันตราย.pdf 517.2Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record