การพัฒนาอิฐมวลเบาจากเศษแก้ว

Login |

การพัฒนาอิฐมวลเบาจากเศษแก้ว

Show full item record

Title: การพัฒนาอิฐมวลเบาจากเศษแก้ว
Author: วรรณา ต.แสงจันทร์
Description: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 57, 179 (ม.ค. 2552), 46-52.
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/679
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 7 หน้า
Subject: อิฐมวลเบา
Date: 2009-01

Files in this item

Files Size Format View
การพัฒนาอิฐมวลเบาจากเศษแก้ว .pdf 456.8Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record