โสม..รากที่มีคุณค่า

Login |

โสม..รากที่มีคุณค่า

Show full item record

Title: โสม..รากที่มีคุณค่า
Author: บังอร บุญชู
Description: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 55, 174 (พ.ค. 2550), 1-5.
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/613
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 5 หน้า
Subject: โสม -- ราก
Date: 2010-05-10
2007-05

Files in this item

Files Size Format View
โสม..รากที่มีคุณค่า.pdf 185.1Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record