พื้นลู่-ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ

Login |

พื้นลู่-ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ

Show full item record

Title: พื้นลู่-ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ
Author: พายับ นามประเสริฐ
Description: วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ. 55, 173 (ม.ค. 2550), 6-11.
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/611
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 6 หน้า
Subject: ลู่วิ่ง; ลานกีฬา; ยางธรรมชาติ; ยางสังเคราะห์
Date: 2010-05-10
2007-01

Files in this item

Files Size Format View
พื้นลู่-ลานกรีฑ ... เคราะห์และยางธรรมชาติ .pdf 358.6Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record