น้ำปลา : แหล่งสารอาหารของชาวเอเชีย

Login |

น้ำปลา : แหล่งสารอาหารของชาวเอเชีย

Show full item record

Title: น้ำปลา : แหล่งสารอาหารของชาวเอเชีย
Author: ช่อฟ้า ทองไทย
Description: มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันประมงและวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งประเทศนอร์เวย์
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/443
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 128 หน้า
Subject: น้ำปลา
Date: 2010-05-08
2007-12

Files in this item

Files Size Format View
น้ำปลา.pdf 6.168Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record