นวัตกรรม...คนไทยทำได้ : จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติจริง

Login |

นวัตกรรม...คนไทยทำได้ : จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติจริง

Show full item record

Title: นวัตกรรม...คนไทยทำได้ : จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติจริง
Author: ศุภชัย หล่อโลหการ
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/258
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 20 หน้า
Subject: นวัตกรรม -- ไทย
Date: 2010-05-04
2008-11

Files in this item

Files Size Format View
นวัตกรรมคนไทยทำได้_3.pdf 1.691Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record