อินทิกรัลตามเส้นทางสำหรับกำแพงศักย์อนันต์ = Path integral for an infinite potential barrier

Login |

อินทิกรัลตามเส้นทางสำหรับกำแพงศักย์อนันต์ = Path integral for an infinite potential barrier

Show full item record

Title: อินทิกรัลตามเส้นทางสำหรับกำแพงศักย์อนันต์ = Path integral for an infinite potential barrier
Author: อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ
Description: วารสารวิทยาศาสตร์ทักษิณ. 3 (1) : 63-70 : (มกราคม - มิถุนายน 2549)
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1384
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 8 หน้า
Subject: ปริพันธ์ตามวิถี; อินทิกรัลตามเส้นทาง
Date: 2011-02-04

Files in this item

Files Size Format View
อินทิกรัลตามเส้ ... nite Potential Barrier.pdf 263.0Kb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record