อสมการมัชฌิมเลขคณิต-เรขาคณิต : การพิสูจน์หกวิธี = A.M.-G.M. inequality : six proofs

Login |

อสมการมัชฌิมเลขคณิต-เรขาคณิต : การพิสูจน์หกวิธี = A.M.-G.M. inequality : six proofs

Show full item record

Title: อสมการมัชฌิมเลขคณิต-เรขาคณิต : การพิสูจน์หกวิธี = A.M.-G.M. inequality : six proofs
Author: ศิริกัญญา กิตติวุฒิ
Description: วารสารวิทยาศาสตร์ทักษิณ. 3 (1) : 1-10 : (มกราคม - มิถุนายน 2549)
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1383
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 10 หน้า
Subject: อสมาการ; เลขคณิต; เรขาคณิต
Date: 2011-02-04

Files in this item

Files Size Format View
อสมการมัชฌิมเลขคณิต-เรขาคณิต การพิสูจน์หกวิธี.pdf 304.6Kb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record