บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

Login |

บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

Show full item record

Title: บทวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
Author: มนตรี รูปสุวรรณ
Description: ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ จึงได้ปรึกษาหารือกับผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ซึ่งเห็นว่าโครงการมีประโยชน์ทางวิชาการ จึงสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1308
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 92 หน้า
Subject: รัฐธรรมนูญ -- ไทย; สภาร่างรัฐธรรมนูญ
Date: 2007-12

Files in this item

Files Size Format View
บทวิเคราะห์ทางว ... ักรไทย พุทธศักราช 2550.pdf 1.514Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record