แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙

Login |

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙

Show full item record

Title: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙
Author: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Description: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นแผนที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมของสังคมไทยและร่วมจัดทำรายละเอียดของแผน
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1307
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 145 หน้า
Subject: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549); การพัฒนาเศรษฐกิจ; การพัฒนาสังคม
Date: 2001-10

Files in this item

Files Size Format View
แผนพัฒนาเศรษฐกิ ... ฉบับที่เก้า 2545-2549.pdf 77.50Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record