แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2540-2549)

Login |

แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2540-2549)

Show full item record

Title: แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2540-2549)
Author: สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. สำนักนโยบายและแผน
Description: แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2540-2549) เป็นแผนพัฒนาที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1306
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 118 หน้า
Subject: แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2540-2549); เทคโนโลยี; วิทยาศาสตร์
Date: 1996

Files in this item

Files Size Format View
แผนพัฒนาวิทยาศา ... โลยีแห่งชาติ 2540-2549.pdf 66.84Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record