พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย : 2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ 2551

Login |

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย : 2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ 2551

Show full item record

Title: พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย : 2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ 2551
Author: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Description: "วันนักประดิษฐ์" เป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา"
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1305
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 99 หน้า
Subject: นักประดิษฐ์; สิ่งประดิษฐ์
Date: 2008

Files in this item

Files Size Format View
วันนักประดิษฐ์ 2551.pdf 187.4Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record