รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ประจำปี 2551

Login |

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ประจำปี 2551

Show full item record

Title: รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ประจำปี 2551
Author: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Description: รางวัล สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2551 ได้รวบรวมรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ ในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเชิดชูเกียรติของนักวิจัย ไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1304
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 238 หน้า
Subject: วิทยานิพนธ์ -- รางวัล; วิจัย -- รางวัล; นักวิจัย -- รางวัล
Date: 2008

Files in this item

Files Size Format View
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2551.PDF 44.53Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record