รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ประจำปี 2550

Login |

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ประจำปี 2550

Show full item record

Title: รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : ประจำปี 2550
Author: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Description: รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2550 ได้รวบรวมรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ ในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเชิดชูเกียรติของนักวิจัยไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1303
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 156 หน้า
Subject: วิทยานิพนธ์ -- รางวัล; วิจัย -- รางวัล; นักวิจัย -- รางวัล
Date: 2007

Files in this item

Files Size Format View
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2550.pdf 30.21Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record