เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต

Login |

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต

Show full item record

Title: เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต
Author: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Description: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำริที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1299
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 44 หน้า
Subject: เศรษฐกิจพอเพียง; การดำเนินชีวิต
Date: 2007-08

Files in this item

Files Size Format View
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต.pdf 49.41Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record