วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2549) = Journal of Thai Robotics Society : Vol.4 No.1 (April 2006)

Login |

วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2549) = Journal of Thai Robotics Society : Vol.4 No.1 (April 2006)

Show full item record

Title: วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2549) = Journal of Thai Robotics Society : Vol.4 No.1 (April 2006)
Author: สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
Description: วารสาร สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย เป็นวารสารที่พิมพ์แจกแก่สมาชิกของสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยและผู้ที่สนใจ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในวิชาการทางด้านหุ่นยนต์ ไม่ได้มีไว้จำหน่ายทั่วไป กำหนดปีละ 2 ฉบับ
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1298
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 122 หน้า
Subject: สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย -- วารสาร; หุ่นยนต์ -- วารสาร; หุ่นยนต์ -- การควบคุม
Date: 2006-04

Files in this item

Files Size Format View
วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย 4-1 เมษายน 2549.pdf 5.930Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record