วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2548) = Journal of Thai Robotics Society : Vol.3 No.1 (April 2005)

Login |

วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2548) = Journal of Thai Robotics Society : Vol.3 No.1 (April 2005)

Show full item record

Title: วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2548) = Journal of Thai Robotics Society : Vol.3 No.1 (April 2005)
Author: สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
Description: วารสาร สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย เป็นวารสารที่พิมพ์แจกแก่สมาชิกของสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยและผู้ที่สนใจ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในวิชาการทางด้านหุ่นยนต์ ไม่ได้มีไว้จำหน่ายทั่วไป กำหนดปีละ 2 ฉบับ
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1297
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 126 หน้า
Subject: สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย -- วารสาร; หุ่นยนต์ -- วารสาร; หุ่นยนต์ -- การควบคุม; หุ่นยนต์ -- การออกแบบ
Date: 2005-04

Files in this item

Files Size Format View
วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย 3-1 เมษายน 2548.pdf 6.936Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record