วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2547) = Journal of Thai Robotics Society (Vol.2 No.1 April 2004)

Login |

วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2547) = Journal of Thai Robotics Society (Vol.2 No.1 April 2004)

Show full item record

Title: วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2547) = Journal of Thai Robotics Society (Vol.2 No.1 April 2004)
Author: สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
Description: วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย เป็นวารสารที่พิมพ์แจกแก่สมาชิกของสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยและผู้ที่สนใจ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในวิชาการทางด้านหุ่นยนต์ ไม่ได้มีไว้จำหน่ายทั่วไป กำหนดปีละ 2 ฉบับ
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1296
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 82 หน้า
Subject: สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย -- วารสาร; หุ่นยนต์ -- การควบคุม; หุ่นยนต์ -- วารสาร
Date: 2004-04

Files in this item

Files Size Format View
วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย 2-1 เมษายน 2547.pdf 4.550Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record