วารสารวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม-เมษายน 2546)= Research and training journal : Rajamangala Institute of Technology : Volume 6 Number 2 (January - April 2003)

Login |

วารสารวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม-เมษายน 2546)= Research and training journal : Rajamangala Institute of Technology : Volume 6 Number 2 (January - April 2003)

Show full item record

Title: วารสารวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม-เมษายน 2546)= Research and training journal : Rajamangala Institute of Technology : Volume 6 Number 2 (January - April 2003)
Author: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1293
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 91 หน้า
Subject: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล -- วารสาร; วิจัย -- วารสาร; การฝึกอบรม -- วารสาร; ประกันคุณภาพการศึกษา; นักศึกษา -- การศึกษาต่อ; เทคโนโลยี; อุตสาหกรรม; ลำไยนอกฤดู; โพแทสเซียม; อาหารหมักดอง; เครื่องดื่ม; คลื่น; วัสดุกำลัง
Date: 2003-01

Files in this item

Files Size Format View
วารสารวิจัยและฝ ... 6-2 ม.ค. - เม.ษ. 2546.pdf 42.10Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record