บันไดปลา = Fish ladder

Login |

บันไดปลา = Fish ladder

Show full item record

Title: บันไดปลา = Fish ladder
Author: ธเรศ ศรีสถิตย์
Description: ที่มา : ธเรศ ศรีสถิตย์. 2438. หนังสือโยธาสาร. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์.
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1291
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 6 หน้า
Subject: ปลา -- การย้ายถิ่น
Date: 1995

Files in this item

Files Size Format View
บันไดปลา FISH LADDER.pdf 370.2Kb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record