ธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ใหม่ของกากทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม = Environmental Geotechnology for potential waste utilization

Login |

ธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ใหม่ของกากทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม = Environmental Geotechnology for potential waste utilization

Show full item record

Title: ธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ใหม่ของกากทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม = Environmental Geotechnology for potential waste utilization
Author: ศุภกิจ นนทนานันท์
Abstract: การเพิ่มขึ้นของกากทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) ก่อให้เกิดความจำเป็นในการกำจัดของ เสีย เหล่านั้นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การนำเอาของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reutilization) เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งจะช่วยลด ปริมาณของเสียที่จะต้องนำเอาไปกำจัด (treatment) โดยการเปลี่ยนเอา Waste จากแหล่งผลิตหนึ่งๆไปเป็นวัสดุใหม่ที่มี ประโยชน์สำหรับแหล่งผลิตอื่นๆ ด้วยหลักการเช่นนี้ กากทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่มีมูลค่า จะถูกเปลี่ยนเป็น วัสดุผลิตภัณฑ์ (By - product) ซึ่งมีมูลค่าและใช้แทนวัสดุตามธรรมชาติ (Raw Material) ได้ บทความนี้ได้เสนอแนวทาง สำหรับการนำเอา Industrial Waste มาใช้เป็นวัสดุสำหรับการก่อสร้าง โดยอาศัยหลักธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Geotechnology) และโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่สำคัญ (criteria)เพื่อให้สามารถนำเอาวัสดุผลิตภัณฑ์ นั้นๆ ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
Description: ที่มา : ผศ. ดร. ศุภกิจ นนทนันท์ หนังสือโยธาสาร ปี 2538 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1290
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 6 หน้า
Subject: ธรณีวิทยา; วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม; การนำกลับมาใช้ใหม่; ของเสียจากโรงงาน
Date: 1995

Files in this item

Files Size Format View
ธรณีวิศวกรรมสิ่ ... ้งจาก โรงงานอุตสาหกรรม.pdf 370.8Kb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record