สื่อพลัง : ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2547

Login |

สื่อพลัง : ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2547

Show full item record

Title: สื่อพลัง : ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2547
Author: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน). ฝ่ายประชาสัมพันธ์. ส่วนแผนประชาสัมพันธ์
Description: วารสารสื่อพลังฉบับนี้ มีหัวข้อเรื่อง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ดอยคำ (small house in the forest: Project according to the Royal initiative of her Majesty the Queen at Doi Dum)
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1287
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 52 หน้า
Subject: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ; การอนุรักษ์ป่าไม้
Date: 2004-07

Files in this item

Files Size Format View
สื่อพลัง 12-3 ก.ค. - ก.ย. 2547.pdf 38.79Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record