สื่อพลัง : ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2547

Login |

สื่อพลัง : ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2547

Show full item record

Title: สื่อพลัง : ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2547
Author: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน). ฝ่ายประชาสัมพันธ์. ส่วนแผนประชาสัมพันธ์
Description: วารสารสื่อพลังฉบับนี้ มีหัวข้อเรื่อง สื่อเพื่อการศึกษา...ปัญหาที่รอการแก้ไข (Media for education...another problem awaiting the solution)
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1286
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 52 หน้า
Subject: สื่อการสอน; เทคโนโลยีทางการศึกษา
Date: 2004-04

Files in this item

Files Size Format View
สื่อพลัง 12-2 เม.ย. - มิ.ย. 2547.pdf 33.70Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record