สื่อพลัง : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2546

Login |

สื่อพลัง : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2546

Show full item record

Title: สื่อพลัง : ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2546
Author: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน). ฝ่ายประชาสัมพันธ์. ส่วนแผนประชาสัมพันธ์
Description: วารสารสื่อพลังฉบับนี้ มีหัวข้อเรื่อง อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา: แหล่่งเรียนรู้สู่โลกอนาคต (Internet for education: learning center for future world)
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1282
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 52 หน้า
Subject: เทคโนโลยีทางการศึกษา; อินเตอร์เน็ตในการศึกษา
Date: 2003-01

Files in this item

Files Size Format View
สื่อพลัง 11-1 ม.ค. - มี.ค. 2546.pdf 34.09Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record