เทคโนโลยีวัสดุ : ฉบับที่ 48 กรกฏาคม - กันยายน 2550

Login |

เทคโนโลยีวัสดุ : ฉบับที่ 48 กรกฏาคม - กันยายน 2550

Show full item record

Title: เทคโนโลยีวัสดุ : ฉบับที่ 48 กรกฏาคม - กันยายน 2550
Author: สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
Description: วารสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
URI: http://vlib.stkc.go.th/handle/023333700/1271
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-mimetype: application/pdf
xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-extent: 102 หน้า
Subject: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- วารสาร; วิทยาศาสตร์ -- วารสาร; วัสดุศาสตร์ -- วารสาร; จมูก; ธรรมชาติ; นาโนเทคโนโลยี; ปุ๋ยหมัก; โทรศัพท์; พายุหมุน
Date: 2007-07

Files in this item

Files Size Format View
เทคโนโลยีวัสดุ.pdf 11.85Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record